Opakowania wielokrotne

 

Duża wytrzymałość mechaniczna i trwałość to główne zalety opakowań wielokrotnego użytku wykonanych z tworzyw spienionych. Opakowania te przeznaczone są głównie dla poddostawców produkcji seryjnej oraz opakowanie w ramach transportu wewnątrz zakładowego. Kształt opakowań, ich forma oraz rodzaj zastosowanych materiałów są uzależnione od kształtu produktu, warunków pracy oraz wielu indywidualnych czynników występujących w danym zakładzie.

Mimo, iż koszt początkowy opakowania wielokrotnego znacznie przewyższa koszt opakowań jednorazowych, to z uwagi na trwałość i możliwość wielokrotnego użycia zastosowanie ich w procesie logistycznym znacznie obniża koszty opakowania