Projekty Unijne

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 17.10.2011r uruchomiliśmy nową automatyczną linię do produkcji kartonów zakupioną dzięki współfinasowaniu uzyskanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Program Regionalny.Narodowa Strategia Spójności" , hasło programu "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śkąskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby".


Nazwa projektu:

"Zakup specjalistycznej maszyny do bigowania i wycinania szczelin w kartonie "

Beneficjent :
Firma A.T.K. s.c. Anna Kędroń, Tomasz Kędroń
ul.Łupkowa 20
43-356 Kobiernice

Wartość projektu :
Całkowity koszt projektu : 402 520 zł
Wartość dofinansowania : 49,68% - 199 971.94zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regonalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl .